Privacy reglement

Als bezoeker van deze website of als cliënt van EVOLVE LIGHT laat je jouw persoonlijke gegevens achter.

Volgens de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) is EVOLVE LIGHT verplicht je te informeren hoe met jouw gegevens wordt omgegaan. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld en alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt afgestaan.

Persoonsgegevens

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten van EVOLVE LIGHT, verwerk ik je persoonsgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact met je te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken of om informatie te verschaffen over de diensten die ik aanbied. Alle informatie die je per mail deelt, wordt zorgvuldig opgeslagen. Ook met telefonisch gedeelde informatie ga ik zorgvuldig en vertrouwelijk om.

Delen van gegevens

Je gegevens deel ik met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is vanuit een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals een normale bedrijfsuitoefening.

Voor EVOLVE LIGHT gaat het dan om:

  • Een andere behandelaar (huisarts, waarnemer) wanneer dit aan de orde is. Dit gebeurt alleen nadat jij toestemming hiervoor hebt verleend.
  • De boekhouder, vanwege inzage in facturen en offertes met adresgegevens;
  • Websitehosting, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren;
  • De bank, vanwege de verwerking van betalingen;

Bezoek website

Bij het bezoeken van de website wordt het IP-adres geanonimiseerd (het adres vanaf waar de website is bezocht) en ook worden, anoniem, gegevens over je activiteiten op de website verwerkt. Ik gebruik geen cookies die jou als individu kunnen volgen. De geanonimiseerde gegevens gebruik ik om bezoekersgedrag te analyseren zodat ik de website beter toegankelijk kan maken.  Je gegevens worden niet verkocht aan derden en ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, of om algoritmes te ontwikkelen.

Beveiliging gegevens

De bescherming van je gegevens neem ik serieus. Je gegevens worden alleen opgeslagen op wachtwoord-beschermde opslagplaatsen. De computer is met technische maatregelen beveiligd en deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSLverbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de websitenaam (de ‘url’).

Een papieren dossier met alleen mijn werkaantekeningen bewaar ik in een afgesloten kast.

Bewaartermijn van gegevens.

Clientgegevens vanuit de zorg moeten 20 jaar bewaard worden. Bedrijfsvoeringsgegevens 7 jaar. Ik bewaar de gegevens niet langer dan nodig is en wettelijk bepaald. Je kunt als cliënt altijd vragen je dossier te vernietigen. Hiervoor heb ik een schriftelijke verklaring nodig.

Mocht er aanleiding voor zijn, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.