Wanneer kies je therapie en wanneer coaching?​

Therapie gebruik je als je het gevoel hebt vast te zitten, niet verder te kunnen in je privéleven, in je werk, bij alles wat je doet. Bij therapie is de focus gericht op jou in je leven.

Persoonsgerichte coaching gebruik je als je meer beeld wilt krijgen waarom zaken in je werk niet soepel lopen en hoe dit anders aan te pakken. Bij coaching is de focus gericht op jou in je werk.