Wat is psychodynamische therapie?

In technische bewoording betekent dynamica energie in beweging”, wat zich uit in kracht”. 

Het gaat om het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens en emoties.

Wanneer deze in harmonie zijn, voel je je energiek en evenwichtig. Wanneer dit in disharmonie is, voel je je door de innerlijke strijd vermoeid en neerslachtig.  Meestal ben je je niet bewust van de oorzaak van de veranderingen en vraag je je af waarom je gevoel zo plotseling kan veranderen. Door verdieping van zelfinzicht en bewustzijn, krijg je inzicht in je eigen psychodynamische processen en kunnen we samen een blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.

Om te delen wat er speelt, is het belangrijk je veilig te voelen. Als je je veilig voelt, komen zaken die je dwarszitten in het licht. Dat doen we samen. Het gaat erom dat jij kan delen wat er in je omgaat en je ontwikkelt in de richting die bij je past.  De manier waarop we dit doen, hangt af van wat er aan de orde komt. We besteden aandacht aan wat je in je lichaam ervaart, wat je voelt en hoe je denkt.

De therapie kan je op individueel niveau aangaan, maar ook met je partner in de vorm van relatietherapie.

 

Wat is systemische therapie?

 

Bij systemische therapie brengen we jouw gezin en de familie waar je bij hoort (fysiek) in beeld. Doordat je dit kunt zien, herken je eventuele knelpunten en patronen of krijg je inzicht. Hierdoor is erkenning mogelijk van wat er speelt en biedt het ruimte om patronen los te laten.

Deze methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar van een organisatieopstelling.