Wat is persoonsgerichte coaching

In je werk als (top)manager kan je in situaties terechtkomen waarin je merkt dat je niet optimaal werkt, niet meer vanuit vrijheid kunt handelen. Het is dan fijn om te kunnen sparren, je denklijnen te toetsen of te reflecteren waarom je reageert zoals je reageert.

Bij persoonsgerichte coaching gaan we onderzoeken welke vragen er op dit moment spelen in je werk, wat de achterliggende oorzaak is en hoe je daar vandaag en in de toekomst mee om kunt gaan.

De manier waarop we dit doen, hangt af van wat er speelt. We besteden aandacht aan wat je in je lichaam ervaart, wat je voelt en hoe je denkt.